Witaj nieznajomy! Dziś jest: sobota, 23 Styczeń 2021
Bydgoski Portal Internetowy
CODZIENNIE NOWA DAWKA
INFORMACJI

   
Spółka jawna

Jest osobową spółka handlową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Może ona nabywać we własnym imieniu prawa , w tym prawa do własności nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania jak również pozywać i być pozywaną. Szczególnej regulacji podlega odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym majątkiem w równej części z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność majątkiem osobistym w spółce jawnej ma charakter pomocniczy, dlatego wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego tylko w przypadku gdy zajęcie majątku spółki jest bezskuteczne. Umowa spółko jawnej musi zawsze być pisemna i zawierać nazwę firmy oraz jej siedzibę,  musi określać wkład wniesiony przez każdego wspólnika, przedmiot jej działalności oraz czas trwania. Wspólnicy spółki mają dużą swobodę w zawieraniu umów. W obrocie gospodarczym spółka jawna musi posługiwać się własną firmą. Taka firma powinna zawierać nazwiska lub firmy wszystkich wspólników albo nazwisko lub firmę jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Wspólnik spółki jawnej nie może prowadzić sprzecznej działalności z interesami spółki, np. zajmować się interesami konkurencji. Spółka taka podlega zgłoszeniu do KRS, a rozwiązanie spółki może nastąpić ze względu na wskazanie w umowie, uchwały wspólników, ogłoszenia upadłości spółki, śmierci wspólnika lub prawomocnego orzeczenia sądu. W przypadku decyzji wspólników o rozwiązaniu spółki należy zgłosić do sądu rejestrowego otwarcie likwidacji spółki. Po wykreśleniu spółki z rejestru księgi i inne dokumenty należy przechowywać jeszcze przez okres 5 lat.

Udostępnij artykuł...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

E-firma

 • Zakładam firmę
 • Zatrudniamy pracownika
 • Formularze i wzory
 • Telepraca
 • Kalkulatory
 • Polska klasyfikacja działalności
 • Finansowanie działalności
 • Fundusze UE – regionalne woj. Kujawsko-pomorskiego
 • Komputer w firmie
 • Kalendarium
 • E-faktura
 • Podpis elektroniczny
 • E-sklep
  platforma zakupowa dla firm


  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK'u