Witaj nieznajomy! Dziś jest: środa, 21 Kwiecień 2021
Bydgoski Portal Internetowy
CODZIENNIE NOWA DAWKA
INFORMACJI

   
Urząd Miasta Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Gdzie konkretnie się udać:

Referat Działalności Gospodarczej – Wydział Spraw Obywatelskich VII
kierownik

Piotr Kocikowski
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 5 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 5858 131
fax: 52 5859 103
email: pkocikowski@um.bydgoszcz.pl

Przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie lub wznowienie oraz likwidację działalności gospodarczej – bud. B, pok. 4, tel. 052 5858 156, 52 5858 258 oraz pok. 10, tel. 52 5859 103

Od 24 grudnia 2011r. Prezydent Miasta Bydgoszczy nie jest organem ewidencyjnym w zakresie ewidencji działalności gospodarczej. Z 24 grudnia2011r. organem ewidencyjnym został Minister Gospodarki.

Prezydent Miasta Bydgoszczy jest zaś w dalszym ciągu organem ewidencyjnym w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011r. (art. 66 ust 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 18, poz. 97 z póżn. zm.).

Informacja o opłacie skarbowej:
Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.) do wniosków o wydanie zaświadczeń należy dołączyć stosowny dowód poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej.

Zgodnie z treścią art. 6 ww. ustawy zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Opłaty wynoszą:

– pozostałe zaświadczenia wydawane w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi – 17 zł,
– opłata skarbowa: za pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności urzędowej – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Udostępnij artykuł...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

E-firma

 • Zakładam firmę
 • Zatrudniamy pracownika
 • Formularze i wzory
 • Telepraca
 • Kalkulatory
 • Polska klasyfikacja działalności
 • Finansowanie działalności
 • Fundusze UE – regionalne woj. Kujawsko-pomorskiego
 • Komputer w firmie
 • Kalendarium
 • E-faktura
 • Podpis elektroniczny
 • E-sklep
  platforma zakupowa dla firm


  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK'u