Witaj nieznajomy! Dziś jest: środa, 21 Kwiecień 2021
Bydgoski Portal Internetowy
CODZIENNIE NOWA DAWKA
INFORMACJI

   
Pełna księgowość

4. Pełna księgowość – to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej.

Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Dotyczą one:

• spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt .2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

• osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Rachunkowość firmy obejmuje:

– prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

– przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

– okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

– wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

– sporządzanie sprawozdań finansowych,

– poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

PLUSY:

– forma prowadzenia księgowości jest dobrym źródłem informacji dla zarządu spółki (szczególnie w przypadku analizy finansowania i w trakcie podejmowania decyzji).

MINUSY:

– wysokie koszty księgowości, ponoszone ze względu na jej sformalizowaną formę prowadzenia.

Udostępnij artykuł...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

E-firma

 • Zakładam firmę
 • Zatrudniamy pracownika
 • Formularze i wzory
 • Telepraca
 • Kalkulatory
 • Polska klasyfikacja działalności
 • Finansowanie działalności
 • Fundusze UE – regionalne woj. Kujawsko-pomorskiego
 • Komputer w firmie
 • Kalendarium
 • E-faktura
 • Podpis elektroniczny
 • E-sklep
  platforma zakupowa dla firm


  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK'u