Witaj nieznajomy! Dziś jest: poniedziałek, 20 Maj 2019
Bydgoski Portal Internetowy
CODZIENNIE NOWA DAWKA
INFORMACJI

   
Ryczałt

2. Ryczałt – podstawą tej formy opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania

W przypadku korzystania z ryczałtu jesteśmy zobowiązani do prowadzania ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy.

PLUSY:

– prosta księgowość,

– nawet przy niskich kosztach – mamy możliwość uzyskania korzyści fiskalnych na zasadach ogólnych.

WADY:

– brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

– ta forma często bywa nieopłacalna, ponieważ zysk jest mniejszy (wysokie koszty),

– brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego

Kto i jakie przychody podlegają opodatkowaniu ryczałtem?

– działalności, która prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

– osoby rozpoczynające prowadzenie działalności trakcie roku podatkego, które nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej

Ryczałtem nie mogą być opodatkowane przychody osób:

– osiągające w całości lub w części przychody z tytułu:

• działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
• działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów);
• prowadzenia aptek;
• działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
• prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż: lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny;
• świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy;

– korzystające, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego (na podstawie odrębnych przepisów);

– które, opłacającą podatek w formie karty podatkowej;

– osoby, które wytwarzają wyroby podlegające podatkowi akcyzowemu, wyjątkiem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

– przypadku gdy małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

– zaczynające prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego po zmianie działalności wykonywanej:

• z prowadzenia samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem lub odwrotnie,
• samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka;

– rozpoczynające prowadzenie działalność w formie spółki lub samodzielnie, w przypadku gdy podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w trakcie roku podatkowego lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu, należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie, nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Jeżeli prowadzimy działalności w formie spółki, oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Udostępnij artykuł...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

E-firma

 • Zakładam firmę
 • Zatrudniamy pracownika
 • Formularze i wzory
 • Telepraca
 • Kalkulatory
 • Polska klasyfikacja działalności
 • Finansowanie działalności
 • Fundusze UE – regionalne woj. Kujawsko-pomorskiego
 • Komputer w firmie
 • Kalendarium
 • E-faktura
 • Podpis elektroniczny
 • E-sklep
  platforma zakupowa dla firm


  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK'u