Witaj nieznajomy! Dziś jest: poniedziałek, 1 Marzec 2021
Bydgoski Portal Internetowy
CODZIENNIE NOWA DAWKA
INFORMACJI

   
Ryczałt

2. Ryczałt – podstawą tej formy opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania

W przypadku korzystania z ryczałtu jesteśmy zobowiązani do prowadzania ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy.

PLUSY:

– prosta księgowość,

– nawet przy niskich kosztach – mamy możliwość uzyskania korzyści fiskalnych na zasadach ogólnych.

WADY:

– brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

– ta forma często bywa nieopłacalna, ponieważ zysk jest mniejszy (wysokie koszty),

– brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego

Kto i jakie przychody podlegają opodatkowaniu ryczałtem?

– działalności, która prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

– osoby rozpoczynające prowadzenie działalności trakcie roku podatkego, które nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej

Ryczałtem nie mogą być opodatkowane przychody osób:

– osiągające w całości lub w części przychody z tytułu:

• działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
• działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów);
• prowadzenia aptek;
• działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
• prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż: lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny;
• świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy;

– korzystające, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego (na podstawie odrębnych przepisów);

– które, opłacającą podatek w formie karty podatkowej;

– osoby, które wytwarzają wyroby podlegające podatkowi akcyzowemu, wyjątkiem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

– przypadku gdy małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

– zaczynające prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego po zmianie działalności wykonywanej:

• z prowadzenia samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem lub odwrotnie,
• samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka;

– rozpoczynające prowadzenie działalność w formie spółki lub samodzielnie, w przypadku gdy podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w trakcie roku podatkowego lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu, należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie, nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Jeżeli prowadzimy działalności w formie spółki, oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Udostępnij artykuł...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

E-firma

 • Zakładam firmę
 • Zatrudniamy pracownika
 • Formularze i wzory
 • Telepraca
 • Kalkulatory
 • Polska klasyfikacja działalności
 • Finansowanie działalności
 • Fundusze UE – regionalne woj. Kujawsko-pomorskiego
 • Komputer w firmie
 • Kalendarium
 • E-faktura
 • Podpis elektroniczny
 • E-sklep
  platforma zakupowa dla firm


  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK'u